Preklady z anglického do slovenského jazyka
Preklady zo slovenského do anglického jazyka

Špeciálnou kategóriou odborných prekladov sú právne preklady. Právne preklady si vyžadujú veľmi špecifické znalosti a skúsenosti. Formulácie a štylizácie pre takýto typ dokumentu musia byť veľmi presné a nesmú obsahovať žiadne dvojznačné výrazy. Nesprávny preklad právneho dokumentu môže spôsobiť veľké problémy. Právne preklady (nielen) zo slovenského do anglického jazyka sa bezpochyby radia k najzložitejším druhom prekladov. Právne preklady si vyžadujú nielen vynikajúce jazykové znalosti, ale aj odbornú znalosť právneho systému východiskového ako aj cieľového jazyka.
Správne pochopenie textu v kontexte právnych a zmluvných ustanovení je alfou a omegou kvalitného prekladu. Vlastnosti ako sú svedomitosť a dôslednosť nemožno pri tomto druhu prekladov podceňovať. Preto sa v oblasti práva neustále vzdelávam a preklad jednotlivých právnych termínov konzultujem s právnikmi.

Právne preklady zahŕňajú dokumenty ako rozličné zmluvy (zmluva o dielo, nájomná zmluva, pracovná zmluva, kúpna zmluva a pod.), všeobecné obchodné podmienky, súdne rozhodnutia a pod.

Potrebujem poradiť
Kontaktujte ma
 • Email*
  0
 • Celé meno*
  1
 • Telefón*
  2
 • Správa*
  3
 • 4

V prípade, že potrebujete poradiť,
neváhajte mi zavolať:

+421 948 494 400

alebo mi napíšte na emailovú adresu:

v.vagankova@gmail.com

Teším sa na vaše správy.