Preklady pre firmyPreklady pre fyzické osoby

Najčastejšie druhy prekladov:

 • Zmluvy – zmluva o dielo, nájomná zmluva, pracovná zmluva, kúpna zmluva, spoločenská zmluva atď.
 • Výpis z obchodného registra
 • Účtovná závierka
 • Faktúry
 • Splnomocnenie
 • Súdne rozhodnutie
 • Notárske overenie
 • Doklady slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami
 • Rozsudky, uznesenia a iné súdne dokumenty
 • a veľa iných

Najčastejšie druhy prekladov:

 • Zmluvy – zmluva o dielo, nájomná zmluva, pracovná zmluva, kúpna zmluva, spoločenská zmluva atď.
 • Výpis z registra trestov
 • Živnostenský list
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Sobášny list
 • Faktúry
 • Splnomocnenie
 • Súdne rozhodnutie
 • Vysvedčenie
 • Diplom
 • Notárske overenie
 • Certifikát
 • Doklady slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami
 • Rozsudky, uznesenia a iné súdne dokumenty
 • Úmrtný list
Potrebujem poradiť
Kontaktujte ma
 • Email*
  0
 • Celé meno*
  1
 • Telefón*
  2
 • Správa*
  3
 • 4

V prípade, že potrebujete poradiť,
neváhajte mi zavolať:

+421 948 494 400

alebo mi napíšte na emailovú adresu:

v.vagankova@gmail.com

Teším sa na vaše správy.