VZDELANIE:

Skúška prekladateľa – nemecký jazyk (2015)
Skúška prekladateľa – anglický jazyk (2011)
Štátna skúška (C2) – anglický jazyk (2009)
Štátna skúška (C2) – nemecký jazyk (2005)
Zentrale Oberstufenprüfung (C2) – nemecký jazyk (2005)

Moje meno je Veronika Vagánková. Prekladateľskej činnosti sa aktívne venujem od roku 2003, pričom ako úradná prekladateľka pôsobím od r. 2011 (anglický jazyk) resp. 2015 (nemecký jazyk).

Svoje jazykové znalosti som o.i. nadobudla počas pomaturitného štúdia a prácou v nadnárodných spoločnostiach. Prekladateľskej činnosti sa aktívne venujem od roku 2003.

Navštevujem jazykové semináre a workshopy zamerané najmä na jednotlivé odvetvia práva vedené či už právnikmi a zároveň úradnými prekladateľmi v jednej osobe alebo priamo tlmočníckymi ústavmi. Okrem toho čítam zahraničnú tlač a náučnú jazykovú literatúru, vzdelávam sa najmä v oblasti práva. Som presvedčená o tom, že ak má byť akákoľvek práca urobená naozaj dobre, je potrebné mať k nej vzťah a robiť ju zodpovedne. Každému prekladu sa snažím venovať náležitú pozornosť. Preto vám môžem ponúknuť prekladateľské služby za rozumnú cenu s možnosťou dlhodobejšej spolupráce. Zachovávanie mlčanlivosti o poskytnutých informáciách považujem za samozrejmé.

REFERENCIE

Spolupracujem s ústrednými štátnymi orgánmi a pracujem na prekladoch rôzneho druhu. Okrem toho vyhotovujem úradné preklady pre fyzické osoby (bežných občanov), ktoré tieto potrebujú pre styk so zahraničím, prípadne preklady listín vyžadované slovenskými úradmi.

PZSR
PZSR