Predmetom bežných prekladov môžu byť texty z akýchkoľvek odvetví, ktoré nemusia byť opatrené okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa. Sú to napríklad preklady (nielen) z anglického jazyka z oblasti marketingu, reklamy, cestovného ruchu, podnikania, módneho a kozmetického priemyslu atď. Rovnako ako úradným prekladom, aj bežným prekladom je potrebné venovať náležitú pozornosť a postupovať tak, aby bol čo najvernejšie zachovaný význam textu východiskového jazyka a plynulosť a prirodzenosť textu v cieľovom jazyku. Takéto preklady vám doručíme e-mailom.

Preklady z anglického do slovenského jazyka
Preklady zo slovenského do anglického jazyka

Špeciálnou kategóriou odborných prekladov sú právne preklady. Právne preklady si vyžadujú veľmi špecifické znalosti a skúsenosti. Formulácie a štylizácie pre takýto typ dokumentu musia byť veľmi presné a nesmú obsahovať žiadne dvojznačné výrazy. Nesprávny preklad právneho dokumentu môže spôsobiť veľké problémy. Právne preklady (nielen) zo slovenského do anglického jazyka sa bezpochyby radia k najzložitejším druhom prekladov. Právne preklady si vyžadujú nielen vynikajúce jazykové znalosti, ale aj odbornú znalosť právneho systému východiskového ako aj cieľového jazyka.
Správne pochopenie textu v kontexte právnych a zmluvných ustanovení je alfou a omegou kvalitného prekladu. Vlastnosti ako sú svedomitosť a dôslednosť nemožno pri tomto druhu prekladov podceňovať. Preto sa v oblasti práva neustále vzdelávam a preklad jednotlivých právnych termínov konzultujem s právnikmi.

Právne preklady zahŕňajú dokumenty ako rozličné zmluvy (zmluva o dielo, nájomná zmluva, pracovná zmluva, kúpna zmluva a pod.), všeobecné obchodné podmienky, súdne rozhodnutia a pod.

Kontaktujte nás
 • Email*
  0
 • Celé meno*
  1
 • Telefón*
  2
 • Správa*
  3
 • 4

Kontaktujte nás telefonicky
(z EÚ stačí krátko zazvoniť, zavoláme vám)

+421 948 494 400

prostredníctvom jednej z aplikácií

alebo nám napíšte na e-mail

Tešíme sa na vaše správy.

Slider