Preklady pre firmyPreklady pre fyzické osoby

Najčastejšie druhy prekladov:
 • Výpis z obchodného registra
 • Zmluva o dielo alebo pracovná zmluva
 • Nájomná zmluva, kúpno-predajná zmluva,
 • Mandátna a spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka
 • Faktúry
 • Splnomocnenie
 • Súdne rozhodnutie
 • Notárske overenie
 • Rozsudky, uznesenia a iné súdne dokumenty
 • Doklady slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami

Najčastejšie druhy prekladov:

 • Sobášny list
 • Rodný list
 • Vysvedčenie a diplom
 • Zmluva o dielo alebo pracovná zmluva
 • Nájomná zmluva, kúpna zmluva
 • Výpis z registra trestov
 • Živnostenský list
 • Faktúry
 • Splnomocnenie
 • Rozsudky, súdne uznesenia a iné súdne dokumenty
 • Notárske overenie
 • Certifikát
 • Doklady slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami
 • Úmrtný list
Kontaktujte nás
 • Email*
  0
 • Celé meno*
  1
 • Telefón*
  2
 • Správa*
  3
 • 4

Kontaktujte nás telefonicky
(z EÚ stačí krátko zazvoniť, zavoláme vám)

+421 948 494 400

prostredníctvom jednej z aplikácií

alebo nám napíšte na e-mail

Tešíme sa na vaše správy.

Slider